OZNAM !

Vážení rodičia, od 27.09.2023 (stredy) začneme s rekonštrukciou prednej časti budovy. Otvárame zadnú časť areálu.

Vstup do 2. a 3. triedy bude cez zadnú bráničku.

 Vstup cez hlavnú bráničku bude len pre deti 1. triedy.

Naďalej vás žiadame o zvýšenú bezpečnosť, rešpektovanie zákazov vstupu do ohraničených priestorov a dodržiavanie organizačných pokynov v celom areáli školy!                  

                                                                                        Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

POĎAKOVANIE

Obrovské ĎAKUJEM patrí kolegyniam, rodičom a deťom za odvedený kus práce v našej materskej škole. Vymaľovaný plot a preliezky sú dôkazom výbornej spolupráce. V mene všetkých škôlkarov ĎAKUJEME :)

 

                             

 

OZNAM

Vážení rodičia, od 11.09.2023 (pondelok) začneme s plánovanou rekonštrukciou (výmenou drevených okien, kopilitových stien a opravou vonkajších schodov do 3. triedy).

Vstup do 2. a 3. triedy bude zatvorený.

 Vstup cez zadnú bráničku bude uzavretý.

Deti z 2. a 3. triedy budú prijímané cez hlavný vchod pre zamestnancov.

Preto vás žiadame o zvýšenú bezpečnosť, rešpektovanie zákazov vstupu do ohraničených priestorov a dodržiavanie organizačných pokynov v celom areáli materskej školy!                  

                                                                                                                                                                     Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. 

riaditeľka MŠ

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, 

ŠKOL. ROK 2023/2024

Milé deti a rodičia,
 
 koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slniečka a nových zážitkov sa opäť stretneme v našej materskej škole. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.
 
 
Prevádzka MŠ začína 04.09.2023 od 06.30 – do 16.30 hod.
 
Pri prvom nástupe do materskej školy a zároveň po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladáte pani učiteľke Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 
Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 07.09.2023 o 16.00 v priestoroch 2. triedy.
(Program rodičovského združenia nájdete na informačnej tabuli v šatni)
 
TEŠÍME SA NA VÁS :)