STAVANIE MÁJA 

 

OZNAMUJEME ZMENU E - MAIL ADRESY MŠ 

 
 
ms.mierova@humenne.sk

"Deň narcisov 18.04.2024"

 

24.04.2024 (streda)

DFS PÚPAVIENKA zo Zš-Pugačevova u nás v škôlke.... 

Príbeh o Palculienke 2. časť

 

Divadlo Theátrum " Príbeh o Palculienke" 1.časť

 

Vitaj, vitaj, v našej škôlke, milý Mikuláš....

FOTO: photos.app.goo.gl/j4PgAG42rP761LDj7

POĎAKOVANIE

Obrovské ĎAKUJEM patrí kolegyniam, rodičom a deťom za odvedený kus práce v našej materskej škole. Vymaľovaný plot a preliezky sú dôkazom výbornej spolupráce. V mene všetkých škôlkarov ĎAKUJEME :)

FOTO: photos.app.goo.gl/gYZnz6ftDRFjBJHr6

 

       riaditeľka MŠ :)                      

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, 

ŠKOL. ROK 2023/2024

Milé deti a rodičia,
 
 koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slniečka a nových zážitkov sa opäť stretneme v našej materskej škole. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.
 
 
Prevádzka MŠ začína 04.09.2023 od 06.30 – do 16.30 hod.
 
Pri prvom nástupe do materskej školy a zároveň po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladáte pani učiteľke Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 
Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 07.09.2023 o 16.00 v priestoroch 2. triedy.
(Program rodičovského združenia nájdete na informačnej tabuli v šatni)
 
TEŠÍME SA NA VÁS :)