Náš tím

Riaditeľka materskej školy:

 

PhDr.Tatiana Glodová
 

Učiteľka 1.triedy ŽABKY

Mgr. Iveta Hoptová

Triedna učiteľka 2.triedy LIENKY

MVDr. Mária Tkáčová

Učiteľka 2.triedy LIENKY

 

PhDr. Tatiana Glodová

 

Učiteľka 3.triedy SOVIČKY

 

Mgr. Jana Kabátová