Náš tím

Riaditeľka materskej školy:

PhDr.Tatiana Glodová
 

Učiteľka 1.triedy ŽABKY

Mgr. Jana Kabátová

 

Učiteľka 2.triedy LIENKY

PhDr. Tatiana Glodová

 

Učiteľka 3.triedy SOVIČKY

MVDr. Mária Tkáčová