Náš tím

Riaditeľka materskej školy:

PhDr.Tatiana Glodová


 

Triedna učiteľka 1.triedy ŽABKY

Martina Sedláková

 

 

Učiteľka 1.triedy ŽABKY

Mgr. Jana Dolná

 

Triedna učiteľka 2.triedy LIENKY

Mgr. Jana Kabátová

 

 

Učiteľka 2.triedy LIENKY

PhDr. Tatiana Glodová

 

 

Učiteľka 3.triedy SOVIČKY

Monika Petrušková