Náš tím

Riaditeľka materskej školy:

 

PhDr.Tatiana Glodová
 

Učiteľky 1. trieda ŽABKY

 

MVDr.Mária Tkáčová

 

 

 

.

Monika Petrušková

Učiteľky 2.trieda LIENKY:

 

Mgr. Tatiana Glodová

 

.

Mgr. Jana Kabátová

Učiteľky 3.trieda SOVIČKY:

 

Mgr. Iveta Hoptová

 

.

Martina Sedláková