Riaditeľka materskej školy:

Riaditeľka materskej školy:

 

PhDr.Tatiana Glodová