Riaditeľka materskej školy:

Riaditeľka materskej školy:

 

Mgr.Tatiana Glodová