Riaditeľka materskej školy:

Riaditeľka materskej školy:

PhDr.Tatiana Glodová