Denné činnosti

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ je zostavené tak, aby poskytovali priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

- hry a činnosti podľa výberu detí,
- zdravotné cvičenie,
- vzdelávacia aktivita,
- pobyt vonku,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledujúcich foriem denných činností.pdf