Karpatská kraslica 2023

Deň otvorených dverí v ZŠ - Kudlovská

"Na návšteve v ZŠ J.Švermu"

Vianoce, Vianoce prichádzajú...

Vzdelávacia aktivita - ĽUDSKÉ TELO - študentka SOŠ pedagogickej

"Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou" - preventívne prosociálne aktivity s detskou psychologičkou Slávkou :)

"Krúžok -  Oboznamovanie sa s anglickým jazykom"

"Deň vedy a techniky v ZŠ Pugačevova"

"Na hodine v ZŠ Pugačevova"

04.11.2022 - "Deň materských škôl"

"Deň jablka"

"Keď pôjdeš horou" - jesenná turistická vychádzka

 

,,DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TECHNICKÝCH SLUŽIEB,,


 

Pamätné dni mesta Humenné - ,, Ukážky záchranných zložiek,, 

FOTO: https://photos.app.goo.gl/Dm5wpouSgj8S1oZHA