Náš výlet v Mini ZOO Snina 

,, Predplavecká príprava,, 

foto:https://photos.app.goo.gl/mNCVxQLXCHTFuT5n6

Naše tablo

goto: https://photos.app.goo.gl/eKExeyiQUCn4884j9

Vystúpenie detí ku ,, Dňu Matiek,, V ZUŠ 

foto: https://photos.app.goo.gl/CwGb8ZmkSAMzkZLx5

 

Veľká noc v našom meste 

 

Vihorlatské múzeum prehliadka prírodovedného oddelenia...s prednáškou - Kolobeh vody

foto:https://photos.app.goo.gl/KWPQv677PGfA7Geq8

 

 

ZUŠ-výtvarný odbor-tvorili sme z hrnčiarskej hliny

foto:https://photos.app.goo.gl/gvKK9ZhRBHjZ5WHL6

 
 
 
 

Sovičky vo Vihorlatskej knižnici 

foto: https://photos.app.goo.gl/r3ACffqYidLDY36SA

Navštívili sme ZŠ-Pugačevova 

foto:https://photos.app.goo.gl/s9LUwzEdrfckDSfNA


Začali sme kurz korčuľovania... 

foto:https://photos.app.goo.gl/UAtE5QPHjHxQ8vb38


Vianoce v našom meste... 

Foto:https://photos.app.goo.gl/iKozeZb2dGk7xaGh6


Oslavovali sme DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 

Foto :https://photos.app.goo.gl/4heijxkP6tA1McTt9