Ďakujeme šikovným dievčatkám za účasť na recitačnej súťaži Včielka

Deň otvorených dverí v ZŠ Pugačevova a ZŠ Kudlovská

Návšteva ZŠ J.Švermu

Sovičky a kamaráti zo ZŠ J.Švermu " Neboj sa ty vtáčatko..."

 
 
 

Psychosociálne, hrové aktivity na podporu zdravia "ZDRAVÉ PĽÚCA" s detskou psychologičkou

Vianočná besiedka s tvorivou dielničkou 

foto:https://photos.app.goo.gl/FyH9nHGAcyD5H1Lo8DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 

Foto:https://photos.app.goo.gl/wnkmg6hDvrvQWBtn81


Babka, dedko ľúbim Vás... 

foto: https://photos.app.goo.gl/PnA775sAQdWXNTWc6