Samostatné výstupy študentiek strednej pedagogickej školy... 

DEŇ MLIEKA 

Foto :photos.app.goo.gl/Ya5Rt15WRj688bwV8

Deň ZEME 

Študentky Strednej pedagogickej školy na praxi  v našej MŠ... 

 

Deň VODY

Foto:photos.app.goo.gl/eGCby5jEFEyfd7aQ7