Poďakovanie

  • Veľmi pekne ďakujeme mamke pani Ing. Kundrátovej za dezinfekčnú germicídnu lampu, ktorá bude slúžiť na dezinfekciu tried a zvýši ochranu pred chorobami.
 
  • Srdečne ďakujeme pani poslankyni MsZ v Humennom a členke Rady školy  Mgr. et. Mgr. Luciáne Hoptovej, PhD. za ochranné respirátory FFP2 pre pedagogických zamestnancov.

"Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien" (Horace Mann)

Naše poďakovanie patrí pani Mgr. Alexandre Harvanovej - majiteľke kníhkupectva "NA KORZE" , ktorá prostredníctvom skvelého projektu " Oceňme váhu kníh a darujme najmenším príbehy " obohatila našu detskú knižnicu o ďalšiu zbierku interaktívnych kníh pre deti.

 

Veľmi pekne ďakujeme pánovi primátorovi za návštevu a darčeky, ktorými potešil naše deti :)