Poďakovanie

  • Veľmi pekne ďakujeme mamke pani Ing. Kundrátovej za dezinfekčnú germicídnu lampu, ktorá bude slúžiť na dezinfekciu tried a zvýši ochranu pred chorobami.
 
  • Srdečne ďakujeme pani poslankyni MsZ v Humennom a členke Rady školy  Mgr. et. Mgr. Luciáne Hoptovej, PhD. za ochranné resprirátory FFP2 pre pedagogických zamestnancov.