Poďakovanie

  • Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojou činnosťou, podporou, či spoločnými projektmi pomáhajú našej materskej škole :)