Poďakovanie

  • Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojou činnosťou, podporou, či spoločnými projektmi pomáhajú našej materskej škole :)
  • Ďakujeme oteckovi D.Balogovi za inštalovanie vonkajšieho reflektora so snímačom nad vchodové dvere 3. triedy Sovičiek.
  • Naše veľké poďakovanie patrí pánovi oteckovi A. Henyigovi za vymaľovanie Lienkovej triedy. Ďakujeme aj našej kolegyni Evke z Košíc za spoluprácu pri nástennom maľovaní lienok :)  
  • Veľmi pekne ďakujeme mamke pani Ing. Kundrátovej za dezinfekčnú germicídnu lampu, ktorá bude slúžiť na dezinfekciu tried a zvýši ochranu pred chorobami.
  • Ďakujeme oteckovi D. Švecovi za pravidelnú podporu a pomoc našej MŠ.