Rada školy

Rada školy pri MŠ Mierová 37/19 v Humennom

 

1. Martina Sedláková – zástupca pedagogických zamestnancov (predseda)

2. Mgr. Lenka Balogová – zástupca rodičov (podpredseda)

3. Mgr. Eva Kundrátová – zástupca rodičov ( zapisovateľka)

4. Viera Makarová – zástupca nepedagogických zamestnancov

5. PhDr. Ivo Hopta – zástupca delegovaný zriaďovateľom

6. Mgr. Milan Kulik – zástupca delegovaný zriaďovateľom

7. Mgr. Jozef Mocák – zástupca delegovaný zriaďovateľom