Jedálny lístok pripravuje vedúca školskej jedálne Mária Cenknerová so svojim tímom.

Hlavná kuchárka : Eva Benková
Kuchárka: Ľubica Rafajová
Pomocná kuchárka: Alena Ziembová