Jedálny lístok pripravuje vedúca školskej jedálne Mária Cenknerová so svojim tímom.