Bábkové divadlo Babadlo "Škaredé kačiatko"

Kultúrne dopoludnie v našej škôlke - ZŠ - Pugačevova PÚPAVIENKA

                                               FOTO: https://photos.app.goo.gl/cYW79MGipukG7CNw7

Vesmírne dobrodružstvá " ASTRO SHOW "

Beseda s poľovníčkou Silvikou

"Vianočné besiedky a tvorivé dielničky"

3. TRIEDA - SOVIČKY
 
2.TRIEDA - LIENKY
 
1.TRIEDA - ŽABKY 

Navštívil nás Mikuláš.... 

foto: https://photos.app.goo.gl/FneCZGwR5xxySft39 

"Zdravé oči už v škôlke"

Meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix

,, DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY,, 

foto: https://photos.app.goo.gl/UxtUnVYvxgrMWayz7

www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Vsetky-aktuality/Skolkari-v-krajine-zdravia-MS-Mierova-MS-Kudlovska/

,,Kúzelník v našej škôlke,, 

foto:https://photos.app.goo.gl/CZphFL3TQJKcTu5L9

 

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2022/2023

Milé deti a rodičia,

 koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slniečka a nových zážitkov sa opäť stretneme v našej materskej škole. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2022 od 06.30 – do 16.30 hod.

Pri prvom nástupe do materskej školy a zároveň po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní    5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladáte učiteľke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf  dieťaťa.

Zelená otvoreným školám.pdf

Zelená otvoreným školám od 12.12.2022.pdf