OZNAM

Vážení rodičia, 

dňa 27.09.2022 sa v 2. triede (Lienky) o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2022/2023

Milé deti a rodičia,

 koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že po dvoch mesiacoch plných pohody, slniečka a nových zážitkov sa opäť stretneme v našej materskej škole. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2022 od 06.30 – do 16.30 hod.

Pri prvom nástupe do materskej školy a zároveň po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní    5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladáte učiteľke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf  dieťaťa.

Zelená otvoreným školám.pdf