Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 8. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou

od 12. apríla 2021 (pondelok) obnovuje prevádzku MŠ pre všetky deti.

Bližšie informácie :www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Vyucovanie-v-skolach-OBNOVENE/

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

S pozdravom, riaditeľka MŠ.

,, Prechádzka mestom,, 

foto:https://photos.app.goo.gl/Dj4sdEKkx3iD1NzC7


  OZNAM  !

NÁHLA ZMENA: ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že oznam o prevádzke materských škôl je zverejnený na stránke mesta Humenné.

Bližšie informácie na : www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Nahla-zmena-ROZHODNUTIE-MINISTERSTVA-SKOLSTVA/

MŠ bude od utorka 06.04.2021 do 11.04.2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Ďakujem za pochopenie, riad. MŠ

 

OBNOVENIE PREVÁDZKY OD 06.04.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 19. marca 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 06. apríla 2021 (utorok) obnovuje prevádzku v našej MŠ.

www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Po-velkonocnych-sviatkoch-DO-SKOLY/

Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní !

Bez negatívneho testu je do areálu MŠ vstup zakázaný.

Tešíme sa na stretnutie a prajeme

Milí rodičia,

na základe Rozhodnutia primátora mesta Humenné zo dňa 04.03.2021 bude naša MŠ aj naďalej od 29.03. do 01.04.2021 zatvorená.

Pevne verím, že sa po veľkonočných sviatkoch všetci stretneme v našej MŠ:)

S pozdravom, riaditeľka MŠ.

Milí rodičia,

oznamujem Vám, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácií bude naša MŠ aj naďalej od pondelka 22.03.2021 zatvorená. Pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce je k dispozícií náhradná MŠ Osloboditeľov.

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť. Riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

radi by sme dali do pozornosti online webinár "ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ", ktoré pripravuje Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Humennom pre rodičov predškolákov, ale aj rodičov mladších detí. Kliknutím na link dňa 23.03.2021 o 14.00 hod. sa pripojíte na online prednášku. Odporúčame nainštalovať si aplikáciu ZOOM do vášho zariadenia (PC, notebook, mobil). Prednáška je bezplatná.

Topic: Webinár - Školská zrelosť 
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74998715914?pwd=RUJaSElybkQ2SndIVzQ3clA3SUpNQT09

Prihlasovacie údaje:
Meeting ID: 749 9871 5914
Passcode: i8eB5S (heslo)

Tešíme sa na stretnutie. S pozdravom kolektív MŠ.

INFORMÁCIE PRE DETI A RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

 

 ! OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY OD 08.03.2021 !

Vážení rodičia,

na základe Stanoviska RÚVZ v Humennom a vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 08.marca 2021 prerušuje prevádzku v našej MŠ do odvolania.

Pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce bude k dispozícii náhradná MŠ Osloboditeľov.

Prosím Vás, aby ste svoj záujem navštevovať náhradnú materskú školu nahlásili do 05.03.2021 do 09.00 hod.

Bližie informácie: www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/OD-8-3-zatvorene-ZS-otvorene-3-MS/

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť. Riad. MŠ

Vážení rodičia,

vzhľadom na neskoré a nejasné informácie z MŠVVaŠ SR Vám oznamujem, že skutočnosť o prevádzke MŠ bude platiť až od pondelka 08.03.2021

Do konca týždňa 05.03.2021 je prevádzka MŠ v riadnom režime pre všetky deti.

Ďakujem za pochopenie, riad. MŠ

OZNAM

PREVÁDZKA MŠ OD 03.03.2021 - zmena od 08.03.2021 !!!

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia vlády SR a pokynov zriaďovateľa materskej školy mesta Humenné bude od 08.03.2021 naša MŠ v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zamestnaní musia byť obidvaja rodičia.

Vzor potvrdenia, že rodičia vykonávajú prácu na pracovisku bude zverejnené na stránke  www.minedu.sk/

Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                                                                               Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ

O Z N A M  

O B N O V E N I E  P R E V Á D Z K Y

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné (zo dňa 10.02.2021)  od pondelka 15.02.2021 obnovujeme prevádzku MŠ pre všetky deti.

Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní !

Bez negatívneho testu je do areálu MŠ vstup zakázaný.

V prílohe zasielam zoznam antigénových testovacích miest na území mesta Humenné.

AG miesta Humenné.pdf

www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/SKOLY-SA-OTVORIA-od-15-februara/

S pozdravom, riaditeľka MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Vážení rodičia,

na základe vyjadrenia RÚVZ v Humennom (zo dňa 06.02.21) a následne rozhodnutím samosprávy od pondelka 08.02.2021 bude materská škola aj naďalej otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

Bližšie informácie:

www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/SKOLY-ostavaju-zatvorene/

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

Už sme sa na deti veľmi tešili :(

S pozdravom riaditeľka MŠ

OZNAM K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ OD 08.02.2021

Vážení rodičia,

na základe zverejnenia aktualizovaného manuálu - Návrat do škôl 2021 a konzultácií s RÚVZ v Humennom, zriaďovateľ MŠ obnovuje prevádzku MŠ od 08.02.2021.

Prosím Vás, aby ste mi nahlásili svoj záujem príp. nezáujem, či Vaše dieťa v danom termíne nastúpi do MŠ. Podmienkou je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Na základe počtu detí budú vytvorené triedy, ktoré budú v prevádzke tak, aby bola prevádzka efektívna. Stála skupina sa nebude meniť počas celého týždňa.

Termín nahlásenia do piatku 05.02.2021 do 08.00 hod.

Telefónny kontakt: 0905 185 204 (riad. MŠ)

email: ms.mierova.he@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                                                                    Ďakujem a tešíme sa na stretnutie. S pozdravom riaditeľka MŠ.

OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 01. - DO 05.02.2021

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a MŠVVaŠ SR bude od 01.februára materská škola naďalej otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu,  formou homeoffice.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

    Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť, s pozdravom riaditeľka MŠ.

www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/


 

Oznam o prevádzke materskej školy od 25. - do 29.01.2021

Milí rodičia,

oznamujem Vám, že aj týždni od 25. - do 29.01.2021 bude MŠ v prevádzke len pre rodičov zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma možete kontaktovať.

    Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ.

 

 

 PREVÁDZKA MŠ OD 18.01. - DO 22.01.2021

Milí rodičia,

na základe manuálu https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ a pokynov zriaďovateľa materskej školy mesta Humenné a podľa nových usmernení prevádzka materskej školy            v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 bude len pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Na základe počtu detí budú vytvorené triedy, ktoré budú v prevádzke tak, aby bola prevádzka efektívna. Stála skupina detí v triede sa nebude meniť počas celého týždňa, aj keď počet detí klesne, deti sa nebudú medzi sebou premiešavať.

 

    Prosím Vás, aby ste svoj záujem navštevovať materskú školu v týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 nahlásili do  13.01.2021 do 12.00 hod. na email materskej školy ms.mierova.he@gmail.com,  alebo sms na t. č. 0905 185 204 (riaditeľka MŠ).

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                     

   Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ Mierová

O Z N A M

Milí rodičia,

na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy Mesta Humenné a podľa nových usmernení a odporúčaní na www.minedu.sk pre návrat detí a žiakov do škôl prevádzka materskej školy v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude len pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať  z domu.

Na základe počtu detí budú vytvorené triedy, ktoré budú v prevádzke tak, aby bola prevádzka efektívna. Stála skupina detí v triede sa nebude meniť počas celého týždňa, aj keď  počet detí klesne, deti sa nebudú medzi sebou premiešavať.

Prosím Vás, aby ste svoj záujem navštevovať materskú školu v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 nahlásili do 07.01.2021 do 12.00 hod.

Telefónny kontakt: 0905 185 204 (riaditeľka MŠ)

email: ms.mierova.he@gmail.com


V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

                                                           Ďakujem za pochopenie, s pozdravom riaditeľka MŠ Mierová

 

Navštívil nás Mikuláš... 

foto: https://photos.app.goo.gl/KQQTqWwhJtJBBcDNA


ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ, ŠKOL. ROK 2020/2021

Prevádzka MŠ začína od 02.09.2020 od 06.30 – do 16.30 hod.

Materská škola sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu riadi usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľa.

„zberná trieda“ sa ruší až do odvolania

Prosíme rodičov dodržiavať pokyny ÚVZ SR, MŠVV a Š SR a riaditeľky MŠ:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 • Dieťa je potrebné priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod.
 • Do MŠ smie nastúpiť len dieťa, ktoré nie je v karanténe.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Pri vstupe do budovy je povinnosťou každej osoby použiť dezinfekciu, umiestnenú vo vstupných priestoroch.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy.
 • Pred vstupom dieťaťa do triedy vykonáva učiteľka ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty).V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
 • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné pomôcky (látkové plienky ap.), sladkosti jedlo, pitie vo fľašiach alebo iných obaloch.
 • Materská škola do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

v Humennom, 28.8.2020                                                                              PhDr. Tatiana Glodová riad. MŠ

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 1). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.
 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Odkazy na zaujímavé články

Okienko pre rodičov.pdf

"Poradíme vám, ako zvládnuť adaptáciu detí v škôlke"

eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke