KOLIBA

05.05.2016 11:08

V spolupráci so školskou jedálňou sme sa zapojili do súťaže s mliekárňou Koliba. Prosíme rodičov, aby nevyhadzovali obaly od mliečnych výrobkov firmy KOLIBA Trade, s.r.o a doniesli nám ich do mš. 

Ďakujeme