Pozvánka

10.12.2015 10:54

Vážení rodičia!
Blíži sa najkrajší čas roka - VIANOCE. K tejto príležitosti vyhlásil MsÚ pre všetky materské školy v meste Humenné  

 ,,Súťaž vo výrobe

najkrajšieho anjela,,

Každá z tried našej Mš sme sa do súťaže zapojili.

Veľmi nás potešila správa, že práve naša 

Mš-Mierová  /1.trieda/  obsadila v tejto súťaži  

2. miesto.

Oficiálne slávnostné vyhodnotenie ,,Súťaže o najkrajšieho anjela,,  bude dňa 19.12.2015 o 14.30 hod. pri Fonáne lásky.