PRACOVNÉ LISTY

Milí rodičia, milé deti. 

Ponúkame Vám k nahliadnutiu a  využitiu internetové stránky na prácu s deťmi so zameraním na matematiku, grafomotoriku

 a rôzne hry na vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, reč ...  Môžete sa inšpirovať počas prerušenej prevádzky MŠ.

Prajeme Vám zdravie a príjemné jarné dni.  

PRACOVNÉ LISTY PRE DETI 3 - 6 r. - stiahnuť si ich možno v PDF formáte zo stránok:
- na tému ZVIERATKÁ:

https://www.kafomet-eshop.sk/.../infra-slovakia_pracovne_listy

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

 HRÁME SA S TVARMI: 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/hrame_sa_s_tvarmi_3.4.2014_zal2_-_na_webe.pdf

 

GRAFOMOTORIKA:

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

 

MATEMATICKÉ ROZPRÁVKY v predprimárnom vzdelávaní (využitie tangramu v rozprávke):

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/antalikova_1.pdf