UČÍME DOMA

PRACOVNÉ LISTY

Milí rodičia, milé deti.  Ponúkame Vám k nahliadnutiu a  využitiu internetové stránky na prácu s deťmi so zameraním na matematiku, grafomotoriku  a rôzne hry na vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, reč ...  Môžete sa inšpirovať počas prerušenej prevádzky MŠ. Prajeme Vám...